top of page

Ultralyd diagnostikk

Ved hjelp av ultralyd kan jeg som behandler se inn mot muskler, sener, knokler og ledd. Sammenlikningsbilder av frisk side brukes for å bedømme om de funnene som gjøres på bildene er relevant for dine plager.

Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tas det opp en grundig sykehistorie og gjennomføres en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres vil jeg søke å bekrefte eller avkrefte mine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.

C56EDFEB-3A9E-4424-85DB-90F82C8F543A_edi
bottom of page