top of page

BEHANDLING

"MAnuell behandling er en viktig del av de fleste behandlingsforløp.

Muskulær behandling, leddbehandling og spesifikk rådgivning er de mest vanlige behandlingstiltakene.

Behandling hos fysioterapeut skal ta utganspunkt i evidensbasert kunnskap og brukes av meg som supplerende tiltak til trening eller som enkeltstående tiltak ved smertetilstander."

Behandling

TRENING

"Trening tilpasset tilstand, person og forutsetninger er noe jeg vurderer som avgjørende for at du som pasient skal oppnå resultater med meg som din støttespiller.

kunnskap, god instruksjon og "trening med mening" er grunnpilarer i min hverdag som fysioterapeut."

Trening

3D-VERKTØY

"Kunnskap og forståelse om egen kropp og tilstand er noe jeg bruker mye tid på i møte meg deg som pasient.

Ved hjelp av moderne og interaktive 3D-verktøy i klinikken gjøres forståelsen bedre, og interessen sterkere for deg som pasient. Det er da enklere å aktivt bidra i prosessen."

3D-verktøy

TRYKKBØLGE

"Trykkbølge er en akustisk bølge som overfører stor mengde energi til smertepunkter, fibre og myoskeletalt vev med subakutt, subkronisk og kronisk patologisk tilstand.

Denne energien fører til heling og regenerering for sener og muskelvev.

 

Typiske tilstander hvor man benytter trykkbølge som en del av behandlingen er:
skulderbetennelser, Akillesbetennelser, Jumper`s knee og tennisalbue med mer.

Trykkbølge brukes som en del av et forløp, primært sammen med trening, og har erfaringsmessig best effekt på senebetennelser og kalkdannelser."

Trykkbølge
bottom of page