top of page

UNDERSØKELSE

En undersøkelse består av en anamnese/samtale, en klinisk undersøkelse og til slutt en diagnose.

I løpet av den første undersøkelsen forteller du om din problematikk, og det stilles relevante spørsmål til deg og din sykehistorie.
Videre gjennomføres en klinisk undersøkelse i lukket behandlingsrom, og det gjennomføres ofte også en funksjonell undersøkelse i treningssal.

Den kliniske undersøkelse kan også suppleres med diagnostisk ultralyd.

En grundig undersøkelse setter premissene for å finne årsaksammenhenger til plager, og er helt avgjørende for gode behandlingsresultater. I tillegg til den grundige kliniske undersøkelsen kommuniseres det med, og innhentes informasjon fra, relevante parter som fastlege, sykehus og andre behandlere for å skape et best mulig forløp for deg som pasient.

Når det er samlet inn nok info til å fastsette en diagnose, legges en behandlingsplan for hvordan forløpet vil se ut for deg.

De forskjellige tiltakene i et behandlingsforløp kan du lese om her.

bottom of page